Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Sčítanie obyvateľov 15. 2. 2021 - 31. 3. 2021

Typ: ostatné
Sčítanie obyvateľov 15. 2. 2021 - 31. 3. 2021

Stav sčítaných obyvateľov obce k 22. 3. 2021 je cca 83 %, čo predstavuje 1570 osôb.

Pripomíname, že občan má povinnosť sčítať sa sám v termíne do 31. 3. 2021. Za maloleté deti musia povinnosť splniť zákonní zástupcovia, teda rodičia. Po uvedenom termíne bude ukončená možnosť samosčítania sa.  Vybrané úlohy týkajúce sa sčítania obyvateľov preniesol štát v rámci prenesených kompetencií na obec. Preto v prípade nesplnenia tejto zákonnej povinnosti obec bude nútená riešiť prípady porušenia zákona s možnosťou uloženia finančnej sankcie až do výšky 250 €.

Asistované sčítanie, ktoré bude nasledovať po ukončení samosčítania bude určené výhradne pre digitálne vylúčené osoby, t. j. osoby bez pripojenia na internet, osamelých seniorov, osoby zdravotne znevýhodnené, osoby umiestnené v sociálnych zariadeniach.

Povinnosť sčítať sa platí aj pre občanov žijúcich v zahraničí, ak majú trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky. Prosíme občanov, ktorí majú svojich blízkych v zahraničí a tieto osoby majú pobyt v obci, aby ich upozornili na povinnosť sčítať sa. Zároveň prosíme občanov najmä v mladšom veku, aby pomohli splniť túto povinnosť svojim rodičom, známym, susedom.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa správajú zodpovedne.

https://www.scitanie.sk/

Základné informácie:

https://www.scitanie.sk/storage/app/media/dokumenty/Letak_USVNM_a_SU_SR_A4_slovensky.pdf

Tlačová správa Tlačová správa asistované sčítanie.DOCX (78.2 kB)

Najčastejšie otázky k SODB 2021: https://www.scitanie.sk/mohlo-by-vas-zaujimat/spytali-ste-sa-nas-faq#

Videá k SODB 2021: https://www.youtube.com/channel/UC9WdsQsvutu6G9a9eOYeOTw/videos

 

 

 


Príloha

Vytvorené: 22. 1. 2021
Posledná aktualizácia: 22. 3. 2021 11:49
Autor: Mgr. Anna Luštiková