Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Projekt "Vybavenie odborných učební Základnej školy s materskou školou Vikartovce"

Typ: ostatné
Informácia o projekte "Vybavenie odborných učební Základnej školy s materskou školou Vikartovce".

  

 

                     

                       

                        

 

Ministerstvo pôdohospodárstva schválilo obci Vikartovce projekt „Vybavenie odborných učební Základnej školy s materskou školou Vikartovce“, na ktorý získalo podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP):

Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13

 

Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Špecifický cieľ: 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

 

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021I971-222-13 nadobudla účinnosť dňa 15.08.2018 a schválená výška príspevku je 101 326,92 EUR.

 

Začiatok realizácie projektu: 11/2018 – ukončenie realizácie projektu: 08/2019.

 

Hlavný cieľ projektu:

Zlepšenie technického zázemia Základnej školy s MŠ vo Vikartovciach, ktoré prispeje k zabezpečeniu primeraných podmienok pre rozvoj kľúčových kompetencií a prírodovedných a technických zručností žiakov v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a potrebami trhu práce.

Projekt zahŕňa tieto aktivity:

– Aktivita 1: Obstaranie vybavenia fyzikálnej učebne Základnej školy s MŠ vo Vikartovciach

– Aktivita 2: Obstaranie vybavenia biologickej učebne Základnej školy s MŠ vo Vikartovciach

– Aktivita 3: Obstaranie vybavenia chemickej učebne Základnej školy s MŠ vo Vikartovciach

– Aktivita 4: Obstaranie vybavenia učebne IKT pre 1. stupeň Základnej školy s MŠ vo Vikartovciach

– Aktivita 5: Obstaranie vybavenia učebne IKT pre 2. stupeň Základnej školy s MŠ vo Vikartovciach

– Aktivita 6: Obstaranie vybavenia jazykovej učebne 1 Základnej školy s MŠ vo Vikartovciach

– Aktivita 7: Obstaranie vybavenia jazykovej učebne 2 Základnej školy s MŠ vo Vikartovciach

– Aktivita 8: Obstaranie vybavenia polytechnickej učebne Základnej školy s MŠ vo Vikartovciach

– Aktivita 9: Obstaranie vybavenia knižnice Základnej školy s MŠ vo Vikartovciach

 

 

 

 

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

www.irop.sk

 

 

 


Vytvorené: 30. 1. 2019
Posledná aktualizácia: 23. 2. 2023 12:04
Autor: Mgr. Anna Luštiková