Obsah

Slávnostná schôdza - 18.6.2017

Dňa 18.6.2017 sme mali Slávnostnú schôdzu, ktorá sa konala na chate na Doštiankach. Shôdza sa niesla v slávnostnej atmosfére, počas ktorej sme si pripomenuli životné jubileá naších členov, konkrétne pána Ondreja Ujčíka - 70 rokov, pána Jána Bukovina - 60 rokov, pána Ing. Petra Stasa - 50 rokov a pána Františka Šebesta - 50 rokov. V priebehu schôdze členovia združenia pripravili pre rodinných príslušníkov súťaž  v streľbe zo vzduchovky a po jej skončení boli jednotlivým účastníkom odovzdané vecné dary. Počas schôdze sme si zároveň urobili výstavu zhodov z nášho revíru, ktoré sme našli počas minulej sezóny a uskutočnilo sa aj pasovanie našich dvoch členov za úspešných lovcov.

Slávnostná shôdza 2017

Slávnostná shôdza 2017

Slávnostná shôdza 2017

Slávnostná shôdza 2017

Slávnostná shôdza 2017

Slávnostná shôdza 2017

Slávnostná shôdza 2017

Slávnostná shôdza 2017

Slávnostná shôdza 2017

Slávnostná shôdza 2017

Slávnostná shôdza 2017

Slávnostná shôdza 2017

Slávnostná shôdza 2017

Slávnostná shôdza 2017

Slávnostná shôdza 2017

Slávnostná shôdza 2017

Slávnostná shôdza 2017

Slávnostná schôdza - 14.6.2015

Slávnostná schôdza 2015

Slávnostná schôdza 2015

Slávnostná schôdza 2015

Slávnostná schôdza 2015

Slávnostná schôdza 2015

Slávnostná schôdza 2015

Slávnostná schôdza 2015Slávnostná schôdza 2015

Fotogaléria